Kids

Ook je kinderen verdienen een uniek zicht!

Kinderbrillen verschillen erg van brillen voor volwassenen: hun gezicht heeft een heel andere vorm en hun ogen zijn gevoeliger. Daarom is het belangrijk om je kleine schatten kwaliteit te bieden.

Wij hebben een aparte kinderhoek waar kinderen met de nodige aandacht en aangepaste zorg omringd worden.